Safari St.JONES, loď TIGER LILY ( 5.-12.5.2019) odlet Praha

Egypt Safari, loď Reef Master St. Jones 9. - 16. 4.
«»Počet fotografií: 18
 
Egypt Safari St. JONES, loď TIGER LILLY 22. - 29. 4. 2018
Egypt Safari St. JONES, loď TIGER LILLY 22. - 29. 4. 2018
Egypt Safari St. JONES, loď TIGER LILLY 22. - 29. 4. 2018
Egypt Safari St. JONES, loď TIGER LILLY 22. - 29. 4. 2018
Egypt Safari St. JONES, loď TIGER LILLY 22. - 29. 4. 2018
Egypt Safari St. JONES, loď TIGER LILLY 22. - 29. 4. 2018
Egypt Safari St. JONES, loď TIGER LILLY 22. - 29. 4. 2018
Egypt Safari St. JONES, loď TIGER LILLY 22. - 29. 4. 2018
Egypt Safari St. JONES, loď TIGER LILLY 22. - 29. 4. 2018
Egypt Safari, loď Reef Master St. Jones 6. - 13. 5.
Egypt Safari, loď Reef Master St. Jones 6. - 13. 5.
Egypt Safari, loď Reef Master St. Jones 9. - 16. 4.
Egypt Safari, loď Reef Master St. Jones 9. - 16. 4.
Egypt Safari, loď Reef Master St. Jones 9. - 16. 4.
Egypt Safari, loď Reef Master St. Jones 9. - 16. 4.
Egypt Safari, loď Reef Master St. Jones 9. - 16. 4.
Egypt Safari, loď Reef Master St. Jones 9. - 16. 4.

Jedno z nejoblíbenějších potápěčských safari, směřujících hluboko na jih až k súdánským hranicím – do oblasti téměř nedotčené lidskou činností, s bohatými korálovými útesy, podmořskými jeskynními labyrinty a výskytem velkých druhů ryb (všechny možné druhy žraloků, barakudy, tuňáci, delfíni, manty, siby, želvy…)

 

Sedmidenní Safari  od NEDĚLE DO NEDĚLE na lodi TIGER LILLY max. 24 klientů.

Všechny kajuty jsou dvoulůžkové, mají ledničky, individuální klimatizaci. 4 vrchní kajuty + 8 kajut v podpalubí (ve dvou vrchních kajutách je manželská postel, ostatní kajuty mají oddělená lůžka).

 

Letenky na trase PRAHA MARSA ALAM TRAVEL SERVICE.

Každý máte 23 kg hlavní zavazadlo + příruční.

 

PROGRAM:

( může se měnit v závislosti na přírodních podmínkách či rozhodnutí kapitána )

 

1.den: přílet do MarsaAlam, transfer z letiště do přístavu,nalodění.

2.den: ráno mezi 8 – 10 hod. vyplutí. 2 denní ponory + 1 noční ponor. V noci přejezd na St.Johns.

3. - 5.den: útesy St.Johns – jedná se o několik kilometrů dlouhý pás samostatných útesů a atolů, které sahají až k súdánským hranicím. Mezi potápěči jsou oblíbené především hlavně díky výskytu různých druhů žraloků.Mezi oblíbené lokality patří HABILI ALI – podlouhlý útes zvedající se k hladině z veliké hloubky, přitahující malé i velké druhy ryb. Vrchol útesu končí asi 2 m pod hladinou a je bohatě porostlý tvrdými korály, zatímco kolmé stěny jsou zdobeny měkkými korály a obrovskými gorgoniemi. Během ponoru se můžete setkat s útesovými žraloky, žraloky šedými a někdy i kladivouny.  

HABILI GHAFAR – nejkrásnější lokalita s bohatými, nádherně zbarvenými měkkými korály i velkými gorgoniemi. Jedná se o malý útes ve tvaru kužele, který končí 3 m pod hladinou. Opět se mohou vykytovat žraloci, ale někdy dokonce i manty.

GOTTA SORAYA – malý útes, který lze během ponoru obeplout. Západní stěna útesu je zdobena obrovskými gorgoniemi, východní a severní stěna je porostlá především barevnými měkkými korály. Ze žraloků se vyskytují především klasičtí útesoví, dlouhoploutví, šedí i kladivouni…

DANGEROUS REEF – méně navštěvovaný reef s vnější stěnou pokrytou úžasnými korálovými zahradami….

GOTTA UM ARRUK – další méně navštěvovaný reef s hloubkou do 20 m, který se vyznačuje velkým množstvím korálových věží na východní a především západní stěně. Oblíbené místo útesových žraloků.

BIG GOTTA – největší reefJohnsu s platem porostlým měkkými korály a nádherným klauním městečkem.

ABU BASALA – podlouhlý útes podkovovitého tvaru – noční kotviště na tomto safari. Jeho vnější členité stěny vytvářejí mnoho převisů i menších jeskyněk a postupně přecházejí v mělké, ale bohaté korálové zahrady s velkým množstvím korálových ryb a častým výskytem žraloků bělocípých…

6.den:

SATAYA WEST – ( DOLPHIN REEF )- místo proslavené častým výskytem delfínů, ale i mnoha dalších druhů velkých ryb ( napoleoni, barrakudy, murény, popřípadě i žraloci či tuňáci). Možnost ponoru na vnější straně s korálovými zahradami přecházející v prudký sráz do hlubiny…

SHAAB CLAUDIA– nádherně členité útesy, jejichž části jsou protkány množstvím trhlin, jeskyní, kaňony a podmořskými tunely. Okraje těchto útesů jsou pokryty bohatými korálovými zahradami v hloubce 5 – 20 m. V blízkosti reefů je několik osamocených korálových homolí pokrytých měkkými i tvrdými korály.

EL MALAHI–obdobnýreef jako Shaab Claudia s bohatými korálovými zahradami.

7.den:2 denní ponory v oblasti, kde bude loď kotvit.

8.den:Transfer na letiště, odlet do ČR.

 

V ceně je zahrnuto:

  • Zpáteční letenka vč. letištních a bezpečnostních tax, palivový příplatek
  • 7 dní pobytu, 6 dní potápění na plně vybavené lodi s posádkou
  • Ubytování na lodi ve dvoulůžkových kajutách, plná penze vč. nealko nápojů
  • Zapůjčení potápěčských lahví ( 12 l ) a olov
  • Transfer do přístavu a naopak

 

Cena nezahrnuje:

  • vstupní vízum 25 USD
  • bakšišné 40 EUR/ osoba / týden
  • zapůjčení 15 l lahve 30 EUR/osoba/týden, nitrox 5 EUR/lahev nebo 60 EUR/osoba /týden neomezeně v případě
  • vyplutí první den 20 EUR/osoba
  • pojištění STORNO, cestovní ani potápěčské.

 

STORNO PODMÍNKY:

Stornopoplatky za odstoupení od smlouvy se účtují ve výši níže uvedených částek či procentech ze smluvně sjednané ceny zájezdu za každého přihlášeného účastníka. V případě dokoupení cestovního připojištění, jsou stornopoplatky účtovány ze smluvně sjednané ceny bez příplatku za toto připojištění. Tuto částku není možné v případe storna vrátit:


Do 60 dní včetně před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 50% z celkové ceny zájezdu (bez příplatku za připojištění)
59 - 30 dní včetně před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 75 % z celkové ceny zájezdu (bez příplatku za připojištění)
V době kratší než 29 dnu před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 100% z celkové ceny zájezdu.

Počasí

Egypt patří k nejsušším a nejteplejším státům světa. Jeho podnebí se však mění v závislosti na zeměpisné šířce. Sever se vyznačuje spíše středomořským podnebím se stálými teplotami a občasnými dešťovými srážkami. Jih země a vnitrozemí jsou pak velice suché s vysokými teplotami a pověstnými pouštními výkyvy teplot (přes den až 50°C a v noci mohou teploty klesnout až k nule).

Obecně se dá říct, že v Egyptě panují letní teploty (podle našich měřítek) po celý rok. Pouze v období od prosince do února můžou denní teploty výjimečně klesnout až na 15°C. Vždyť také v souvislosti s Egyptským podnebím se mluví pouze o třech ročních obdobích - zima (15.11 - 15.3), první léto (15.3. - 15.7.) a druhé léto (15.7. - 15.11.), přičemž první dva měsíce druhého léta jsou nejteplejší částí roku a pro cizince můžou být jeho extrémní teploty přímo nesnesitelné.

Přidat nový ohlas

Termíny

Poptávkový formulář